лого тренинг аутогруп банер

Шофьорски курс категория В Auto Training

шофьорски курс категория B

Цена

Всеки човек има право на качествено, пълноценно обучение. За нас това е първостепенно. Важни, разбира се са и разходите, тяхната достъпност и предвидимост. Цената на нашия курс "Категория В Стандарт" и нейното открито и пълно представяне, без скрити такси, е в съответствие с всичко това.

Може да изберете един от двата пакета обучение:

ОСНОВЕН ПАКЕТ ОБУЧЕНИЕ - без включени изпити, които може да заплатите допълително или

ПЪЛЕН ПАКЕТ ОБУЧЕНИЕ + ИЗПИТИ - с включени всички изпити

Опреснителни часове

ОСНОВЕН ПАКЕТ

Цена: 450.00 лв.

 • Теоретично обучение: 40 уч.
 • Практическо обучение: 31 уч.ч
 • Разсрочено плащане
 • Вътрешен изпит по теория
 • Вътрешен изпит по практика
 • Изпит по теория пред ДАИ
 • Изпит по практика пред ДАИ
 • tel: 0887 723 162
Опреснителни часове

ПЪЛЕН ПАКЕТ

Цена: 730.00 лв.

 • Теоретично обучение: 40 уч.
 • Практическо обучение: 31 уч.ч
 • Разсрочено плащане
 • Вътрешен изпит по теория
 • Вътрешен изпит по практика
 • Изпит по теория пред ДАИ
 • Изпит по практика пред ДАИ
 • tel: 0887 723 162

Ние ще ви подкрепяме в обучението и ще бъдем обективни в изпитването. Нашата цел е да ви представим само напълно подготвени на държавните изпити, а не да оскъпяваме вашето обучение с излишни /допълнителни/ такси.

В Auto Training няма да заплащате повторно такса за който и да е от вътрешните изпити, ако не успеете от първия път.

Нещо повече, можете да ползвате безплатно допълнително теоретично обучение. При отговорно и старателно отношение от ваша страна за успешно преминаване на държавните изпитите от първото явяване, няма да имате никакви разходи освен посочените.

Заплащането можете да направите при записването, в учебния център. Ако предпочитате, може да заплатите на две вноски – първата при записването, а втората при преминаването на половината от обучението.

Всички цени са с включен ДДС. Не се събират никакви допълнителни суми и за всяко извършено плащанe ще получавате платежен документ.

С тази категория придобивате права да управлявате широка гама от превозни средства за лично или служебно-професионално ползване:

 • Леки автомобили за превоз на 8 пътника+водача.
 • Лекотоварни автомобили за превоз на товари  с максимално допустима  маса  3500кг.
 • Теглене на ремаркета до 750кг.
 • Управление на мотопеди.

Категория се нарича базова катетория защото е изходна за придобиване на права за управление на по-големи превозни средства:

 • Автомобили за превоз на товари над 3500 кг. /категория C/
 • Мотоциклети /категория А/
 • Теглене на ремарке над 750 кг. /категория BE/
 • Колесен трактор или трамвайна мотриса /категория T/

Като кандидат за обучение трябва да отговаряте на някои изисквания:

 • Да имате навършени най-малко 17години и 9месеца
 • Да имате завършено най-малко основно образование
 • Да сте физически годен за водач / възможно е обучение на хора с увреждания при специални условия/

Началото на своето обучение можете да изберете сами чрез:

 • Индивидуално обучение-започвате веднага, в деня след записването. Auto Training за сега е единственият учебен център, който предлага шофьорски курсове в София в тази удобна форма.
 • Групово обучение-всеки нов курс се разкрива в началото на четна седмица от годината, т.е. два пъти в месеца.

Продължителността  също зависи от вашият избор:

 • Интензивен курс – 30 дни.
 • Ускорен курс – 45 дни.
 • Оптимален курс – 60 дни.

Организацията.

Теоретичното и практическото обучение могат да протичат последователно или паралелно и Auto Training  ще се съобрази с вашите предпочитания.

 • Последователна организация на обучението-преминавате само теоретичната подготовка, явявате се на вътрешен изпит по теория и на изпит по теория пред ДАИ, след което започвате кормуването.
 • Паралелно обучение-преминавате за три дни началните теми по теория и започвате кормуването. Тази форма дава възможност за изясняване на изучаваните теоретично правила,  чрез прилагането им в практиката и за намаляване срока на обучение.

Началото, организацията и продължителността на шофьорския курс можете да определяте сами в много широки граници, съобразени с времето, с което разполагате и вашите предпочитания. Във всяка от възможностите, съдържанието и обема на обучението са в рамките на задължителните държавни стандарти.

Според нас оптималната организация е паралелната, като теоретичното обучение продължава 4 седмици, практическото – 6 седмици, при 2 или 3 кормувания седмично. Така целият шофьорски курс в Auto Training  продължава около 60 дни.

Обучението се извършва по утвърден държавен стандарт, който включва два модула- теоретичен и практически, като всеки от тях завършва със съответния вътрешен изпит.

 • Теоретичното обучение е с обем 40 учебни часа. Провежда се в малкиАуто Тренинги, в лицензиран от Министерството на транспорта кабинет, оборудван с необходимите графични и мултимедийни продукти. Във ведра и спокойна обстановка се изучават теоретичните основи на безопасност на движението, устройството на автомобила, поведението при пътно-транспортно произшествие, екологичното и икономично шофиране, решават се изпитни тестове. Високата успеваемост, която постигаме/ над 90% / се основава на отличното преподаване, но и на изградената в учебния център система за текущ и краен контрол на качеството на обучението и достигнатото ниво. Затова теоретичното обучение завършва с вътрешен изпит по теория. Състои се в решаването на изпитни тестове пред комисия, съставена от представители на учебния център и е идентичен с  официалния изпит пред  ДАИ. Целта е при необходимост знанията да се допълнят, а също така и да се запознаят курсистите с точните критерии и методиката за провеждане на изпита, което носи увереност и спокойствие за успешното представяне на изпита пред ДАИ. В Auto Training няма да заплащате за повторно явявяне, ако не издържите вътрешния изпит от първия път, а ще получите безплатно допълнително теоретично обучение. 

 • Практическото обучение съдържа 31 учебни часа, разпределени в 16 занятия. Обучението е индивидуално и кормуванията се съобразяват със свободното време на курсистите.

 • Индивидуалната форма на обучение дава възможност на преподавателите да прилагат диференцирани психологически подходи към всеки курсист, съобразени с неговите личностови и типологични особености, темп на усвояване, пол, възраст, образование и минал опит.

  Кормуването се провежда на съвременни автомобили, осигуряващи комфорт, безопасност и лекота на обучението. С много спокойствие, търпение и разбиране, преподавателят ви води от първите стъпки на полигона, през движението извън населени места и улици с малка интензивност, до високоскоростната автомагистрала и районите с интензивно градско движение. През деня и през нощта, за да ви доведе до удоволетворението от успешния изпит.

  За успеха, освен високопрофесионалните методи на обучение, ключова роля има вътрешният изпит по управление. Провежда се след последния кормилен час, от комисия с председател Ръководителя на учебната дейност в учебния център. При успешното му полагане курсистът се явява на изпит пред ДАИ. При отрицателна оценка, съгласно нормативните изисквания, се назначават не по-малко от 4 допълнитилни часа и отново се полага вътрешен изпит. Независимо от получената оценка, курсистът вече може да се яви на изпит пред ДАИ. В Auto Training не се заплаща повторно явявяне на вътрешен практически изпит, ако такъв се налага. 

  При практическото обучение, ролята на вътрешният изпит е изключително голяма. Изпитна обстановка, изпълнена с нейзвестност е силно стресираща за изпитвания. Интензивното движение, сложните пътни условия, възникването на извънредни ситуации, риска от злополука, са само част от факторите, които будят страхове и понякога-непреодолими напрежения.Към тях се прибавят и неяснотата по отношение на необходимите реакции и умения, фактът на стриктното наблюдение и отчитане на всяко действие от страна на изпитващият, създадените негативни очаквания , породени от разкази на приятели и доукрасени от собствени опасения и т.н.

   Упражненията по шофиране дават знания и умения за шофиране, вътрешният изпит дава знания и умения за явяване на изпит. Дава яснота относно организацията и начина на провеждане на изпита, критериите за оценка, допустимите и недопустимите грешки. Изгражда психическа устойчивост и неподатливост на изпитната треска. Добива се тренираност и умение за явяване на изпит. Изгражда се необходимата нагласа, положителна емоция и отношение. Само в подобно психическо състояние, курсистът може да се почувства незастрашен,  спокоен и да демонстрира с лекота това, което е усвоил.

  Можете да се запишете всеки ден, включително събота и неделя, след като ангажирате удобен за вас ден и час на тел. 0887 723 162

  Документите за записване:

  • Лична карта.
  • Диплома за завършено образование /най-малко основно/.
  • Лична снимка.

  Намери своя инструктор

  Добрият избор на инструктор може да ви спести време, пари и много разочарования от провали в изпитите. Ако цената се превърне в основен критерии за избора, краят обикновено се оказва твърде скъп.