Спецкурс категория В

Иформация

Този курс включва неограничено обучение, без допълнително заплащане, до постигане на необходимите умения за успешното полагане на изпита по управление.

Стандартният курс предполага точно определен обем от часове, наложен от задължителния държавен стандарт. Този минимум е достатъчен за твърде малко хора. Идеята на задължителния минимум е да не се налага на курсистите, за които той е достатъчен, да заплащат ненужно дълго обучение. За останалата, значително по-голяма част от хората, се налага допълнително обучение, с неопределен обем и съответно, с неопределена цена. Заплащат се всеки допълнителен час и всеки следващ изпит.

Изискванията, относно практическите умения за безопасно движение, са еднакво високи за всички, а хората са различни. Силният стремеж да се постигне необходимото ниво в точно определените рамки на задължителните часове предизвикват напрежения, припряност, а често и обезверяване, че всичко това е възможно да се научи. Възможно е, от всеки, но за различно време.

Затова създадохме този специален курс, осигуряващ условията, в които хората се учат спокойно, съобразно собствения си темп на усвояване, без притеснения от срокове и допълнително заплащане на часове.

Несъмнено,изграждането на практически умения е по-трудната част от обучението. Но при някои курсисти, поради непознатата материя, възникват затруднения и в усвояването на теоретичните знания. Затова, към специалния курс сме включили и неограничен брой безплатни консултации по теория. Ще ви представим на теоретичния изпит само когато сте напълно подготвени.

Така, по един естествен начин, поставяйки в съответствие вашите потребности с обема на обучение, се преодоляват ограниченията на програмата и се постига успех.

Цена

Обучение - 750.00 лв.
 • Теоретично обучение: 40 уч.ч + необходимото допълнително обучение
 • Практическо обучение: 31 уч.ч + необходимото допълнително обучение
 • Вътрешен изпит по теория
 • Вътрешен изпит по практика
 • Учебни материали
Изпити пред ДАИ - 140.00 лв.

Регламентираните от ИА „Автомобилна администрация“ се заплащат допълнително, по 70.00 лв. всеки, непосредствено преди явяването на изпит

 • Изпит по теория пред ДАИ: 70.00 лв.
 • Изпит по практика пред ДАИ: 70.00 лв.
Заплащането можете да направите при записването, в учебния център. Ако предпочитате, може да заплатите на две вноски – първата при записването, а втората при преминаването на половината от обучението. Изпитните таси се внасят преди явяването на съответния изпит. Всички цени са с включен ДДС. Не се събират никакви допълнителни суми и за всяко извършено плащани ще получавате платежен документ.
Подробно за цената - Без скрити такси

Всеки човек има право на качествено, пълноценно и нестресиращо обучение. За нас това е първостепенно. Важни, разбира се са и разходите, тяхната достъпност и предвидимост.

Цената на нашия Спецкурс категория В е в съответствие с всичко това. При отговорно и старателно отношение от ваша страна за успешно преминаване теоретичния изпит от първото явяване, няма да имате никакви разходи освен посочените:

 • Обучение:

  Теоретично обучение:

  • Учебна зала.
  • Преподавател
  • 18 теми по утвърден държавен стандарт
  • Учебни материали за онагледяване на уроците – табла, макети, мултимедия
  • Учебни материали за самоподготовка: мултимедийно приложение
  • Интернет достъп до видео уроци и упражнения
  • Консултации с преподавател

  Практическо обучение:

  • Учебен автомобил
  • Инструктор
  • Необходимото обучение за успешно преминаване на практическия изпит, но не по-малко от 31 учебни часа, съгласно държавния стандарт.

  Вътрешен изпит по теория:

  • Учебна зала
  • Изпитващ
  • Изпитни материали
  • Инструктаж, коментар на резултата
  • Издаване на документи

  Вътрешен изпит по практика:

  • Автомобил
  • Инструктор
  • Изпитващ
  • Инструктаж
  • Коментар на резултата
  • Издаване на документи

 • Общо /обучение и вътрешни изпити/: 750.00 лв.
 • Изпити пред ДАИ:

  70.00 лв. за Изпит по теория пред ДАИ

  • Зала
  • Такса на ДАИ
  • Банкови такси
  • Ваучер за изпит
  • Видео преглед и анализ на изпита

  70.00 лв. за Изпит по практика пред ДАИ

  • Автомобил
  • Инструктор
  • Такса на ДАИ
  • Банкови такси
  • Ваучер за изпит
  • Видео преглед и анализ на изпита

  .
 • Общо /изпити ДАИ/: 140.00 лв.

Записване

Можете да се запишете всеки ден, включително събота и неделя, след като ангажирате удобен за вас ден и час на тел. 0887 723 162 и посетите офиса на Auto Training на адрес: София, ул „Княз Борис I“, № 198 /Метростанция „Лъвов мост“/

Ако имате въпроси не се колебайте да ни се обадите. Ако искате да го отложите за по-късно натиснете бутона и запазете контакта.